Medyczna marihuana

Wpływ medycznej marihuany na leczenie złamanych kości

Izrael miejscem badań nad medyczną marihuaną Izrael wciąż pozostaje liderem, jeśli chodzi o badania nad medyczną marihuaną. Nie są one ograniczane tam przez prawo. Już w latach sześćdziesiątych rozpoczęły się kompleksowe badania nad medycznym zastosowaniem […]